THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ GÓI TRÁI PHIẾU 300 TỶ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS

LINK THÔNG TIN ĐÍNH KÈM:

- Công bố thông tin

- Nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu

- Công bố thông tin về KQ phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Tin Danh Khôi