Lĩnh vực hoạt động

Với các thế mạnh về nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản lý, tài chính và quỹ đất, Tập Đoàn Danh Khôi đã và đang đầu tư, phát triển đa dạng các lĩnh  vực:

 

Đầu tư phát triển dự án

- Phân phối và Tiếp thị dự án

- Nghiên cứu và Phát triển dự án

- Lên kế hoạch và Phát triển chiến lược tiếp thị

- Đầu tư xây dựng dự án

- Nhận chuyển nhượng dự án

 

 Tư vấn Đầu tư Bất động sản

 • Liên kết các Chuyên gia tư vấn Tài chính, Môi giới Bất động sản và Quản lý tài sản
 • Đảm bảo lợi nhuận đầu tư cao
 • Tư vấn nhiều cơ hội đầu tư về Bất động sản cho khách hàng
 • Dịch vụ tư vấn Phát triển và Tiếp thị Bất động sản

 

Phân phối dự án độc quyền

 • Xây dựng và Quản lý chương trình đầu tư Bất động sản
 • Đại diện khách hàng thực hiện giao dịch
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ: Tư vấn nhằm đem lại cơ hội tăng lợi nhuận đầu tư

 

Quản lý chương trình đầu tư Bất động sản

 • Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tài chính toàn diện thông qua các đơn vị có uy tín
 • Danh Khôi có liên kết với Maritime Bank, HSBC, ANZ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 • Tư vấn Tài chính mua Bất động sản

 

Thương mại – Quản lý dịch vụ

 • Khai thác, vận hành các Trung tâm thương mại
 • Khai thác, quản lý, vận hành khách sạn, căn hộ du lịch

 

Tiếp tục mở rộng hoạt động theo hướng tập đoàn đa ngành

 • Xây dựng
 • Y tế
 • Giáo dục
 • Công nghệ