Tuyển dụng

- Phúc Lợi

 • CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM SỨC KHỎE
 • ĐƯỢC MUA CỔ PHIẾU GIÁ ƯU ĐÃI
 • CHẾ ĐỘ THĂNG TIẾN NỘI BỘ
 • MUA SẢN PHẨM CÔNG TY VỚI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
 • NGHỈ PHÉP NĂM THÂM NIÊN 3 NĂM TĂNG 1 NGÀY PHÉP
 • ĐƯỢC THƯỞNG CÁC NGÀY LỄ TẾT TRONG NĂM
 • CHÍNH SÁCH THƯỞNG HOA HỒNG CHỦ ĐẦU TƯ
 • TỔ CHỨC SINH NHẬT VÀ HƯỞNG THEO CHÍNH SÁCH CÔNG TY
 • THƯỞNG TẾT THÁNG 13,14,15 16...
 • CHÍNH SÁCH HIẾU NGHĨA DÀNH CHO PHỤ MẪU
 • HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO CÁN BỘ NHÂN VIÊN
 • CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ

- Vị trí tuyển dụng

 • CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
 • HỖ TRỢ HỢP ĐỒNG
 • ĐÀO TẠO
 • TÀI CHÍNH
 • PHÁP LÝ
 • PHÁP CHẾ
 • PHÁT TRIỂN KINH DOANH
 • NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
 • THIẾT KẾ
 • MARKETING
 • DIGITAL
 • CUNG ỨNG
 • KIỂM TOÁN
 • KẾ TOÁN

 

 

                                                                 .