QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Cổ phiếu

Danh khôi và công chúng

Netland: Lãi ròng quý 2 đạt mức cao nhất trong 7 quý gần đây

CTCP Bất động sản Netland (HNX: NRC) vừa công bố BCTC quý 2/2019 với doanh thu gần 135 tỷ đồng, lãi ròng gần 27 tỷ đồng. Đây là quý mà NRC có doanh thu cùng lãi ròng cao nhất kể từ quý 4/2017.

Kết quả kinh doanh quý 2/2019 của NRC

Nguồn: BCTC quý 2/2019 của NRC

Nguồn: BCTC quý 2/2019 của NRC

Doanh thu trong quý 2/2019 của NRC ghi nhận gần 135 tỷ đồng, tăng đến 183% so cùng kỳ. Theo thuyết minh, doanh thu trong kỳ này đến từ doanh thu dịch vụ môi giới và dịch vụ khác.
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận gần 400 triệu đồng, trong khi đó chi phí tài chính mà cụ thể là chi phí lãi vay gần 1.2 tỷ đồng.
Trừ các chi phí và thuế, NRC báo lãi ròng trong kỳ gần 27 tỷ đồng, tăng 52% so với quý 2/2018. Đây là quý mà NRC báo lãi cao nhất kể từ quý 4/2017.
Tổng kết 6 tháng đầu năm, NRC mang về doanh thu hơn 165 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ, lãi ròng hơn 37 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ.
Doanh thu và lãi ròng của NRC cao nhất kể từ ngày niêm yết
Đvt: Triệu đồng

Nguồn: VietstockFinance

Nguồn: VietstockFinance

Nguồn: https://vietstock.vn/2019/07/netland-lai-rong-quy-2-dat-muc-cao-nhat-trong-7-quy-gan-day-737-693837.htm

Tin Khác