QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Cổ phiếu

Danh khôi và công chúng

Netland vượt 10% kế hoạch doanh thu sau 9 tháng đầu năm

CTCP Bất động sản Netland (HNX: NRC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019 với doanh thu hơn 384 tỷ đồng và lãi ròng gần 68 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 176% và hơn 22% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019 của NRC

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của NRC

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của NRC

Lũy kế 9 tháng hoạt động đầu năm, NRC đạt doanh thu hơn 384 tỷ đồng, tăng gần 176% so cùng kỳ. Trong đó chủ yếu là doanh thu dịch vụ môi giới và dịch vụ khác. Công ty thu được gần 149 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng gần 39% so cùng kỳ.
Đi cùng với sự tăng trưởng doanh thu, các khoản chi phí trong kỳ cũng ghi nhận gia tăng. Cụ thể, chi phí tài chính thể hiện hơn 4 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần; chi phí bán hàng thể hiện gần gần 32 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần; chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện hơn 31 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước.
Mặt khác, khoản thu nhập khác ghi nhận gần 11 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước, Công ty không phát sinh khoản mục này.
Kết quả là, NRC lãi ròng gần 68 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, tăng hơn 22% so với kết quả cùng kỳ. Phía Công ty cho biết, lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động môi giới dự án Nhơn Hội New City.
Như vậy, NRC đã vượt 10% kế hoạch doanh thu và thực hiện được hơn 64% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2019.  Kết quả này có sự đóng góp đáng kể của doanh thu quý 3/2019.
Chỉ tính riêng trong quý 3/2019, NRC ghi nhận doanh thu thuần hơn 219 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Công ty lãi ròng hơn 30 tỷ đồng, tăng gần 25% so với quý 3 năm trước..
Tính tại thời điểm cuối tháng 9, NRC có tổng tài sản gần 1,054 tỷ đồng, gấp gần 2.1 lần so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 852 tỷ đồng, tăng hơn 184%; tài sản dài hạn chiếm hơn 201 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể.
Các khoản phải thu ngắn hạn của NRC đang thể hiện gần 618 tỷ đồng, gấp 3 lần so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận ở mức hơn 94 tỷ đồng, tăng hơn 38%.
Tính tới tháng 10, các dự án đang triển khai của NRC bao gồm: Saigon Metro Mall, Queen Pearl (giai đoạn mở rộng), Haborizon và dự án Barya City.

Nguồn: https://vietstock.vn/2019/10/netland-vuot-10-ke-hoach-doanh-thu-sau-9-thang-dau-nam-737-712497.htm

Tin Khác