22.12.2020

Ra Mắt Astral City - Biểu Tượng Tâm Điểm Đô Thị Hạt Nhân

Ra Mắt Astral City - Biểu Tượng Tâm Điểm Đô Thị Hạt Nhân

Ngày 20.10.2020 sắp tới sẽ diễn ra sự kiện ra mắt một trong những dự án được mong chờ nhất thị trường Bình Dương - Astral City.