22.12.2020

Ra Quân Dự Án The Aston Luxury Residence - Tầm Nhìn Thượng Đỉnh Trên Vịnh Nha Trang

Ra Quân Dự Án The Aston Luxury Residence - Tầm Nhìn Thượng Đỉnh Trên Vịnh Nha Trang

Nha Trang đang nóng hơn bao giờ hết với sự kiện ra quân dự án The Aston Luxury Residence sẽ diễn ra vào ngày 16.10