22.12.2020

Sinh nhật cho CBNV - hoạt động nội bộ nhiều ý nghĩa tại Danh Khôi

Sinh nhật cho CBNV - hoạt động nội bộ nhiều ý nghĩa tại Danh Khôi

Với phương châm “Luôn xem nguồn nhân lực là tài sản quý giá”, Ban lãnh đạo Tập đoàn Danh Khôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi CBNV được thể hiện năng lực và phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, các hoạt động nội bộ như teambuilding, sinh hoạt chuyên đề, sinh nhật…luôn được Ban lãnh đạo quan tâm và chú trọng.Tất cả những nỗ lực đó nhằm mang đến cho CBNV một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và đoàn kết.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Danh Khôi tổ chức sinh nhật cho CBNV có ngày sinh từ Tháng 1 đến Tháng 6.

Chúc mừng sinh nhật thành viên Ban lãnh đạo Tập đoàn

Ngày sinh nhật là sự kiện ý nghĩa đối với mỗi cá nhân, là mốc đánh dấu ngày bạn ra đời và cũng là ngày nhớ ơn đấng sinh thành. Ở Danh Khôi, ngày sinh nhật còn là ngày của tình bạn, tình đồng nghiệp sẻ chia và gắn kết.

Một số hình ảnh của buổi tiệc sinh nhật tại Tập đoàn Danh Khôi:

  • Others