Ca Mau New City

Ca Mau New City
Planning Hospitality Location Scale
Completed Updating Total product Total investment
Planning Hospitality Location
Completed Updating Total product
Scale Total investment

Utilities: 13ha landscape lake and 5-star utility complex on the lake, 03 shopping malls, 12 internal parks, outdoor sports, night markets, medical centers, etc.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Aria Vung Tau Hotel & Resort

Aria Vung Tau Hotel & Resort

Hospitality
Location Road 3/2, Ward 10, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province.