Five Star Eco City

Five Star Eco City
Planning Residential Location Dinh Phuoc Thien Street, Phuoc Ly Commune, Can Giuoc District, Long An Province Scale 420 ha
Completed Updating Total product 1,950 apartments Total investment 10,000 billion VND
Planning Residential Location Dinh Phuoc Thien Street, Phuoc Ly Commune, Can Giuoc District, Long An Province
Completed Updating Total product 1,950 apartments
Scale 420 ha Total investment 10,000 billion VND

Utilities: Financial - shopping centers, standard schools, sports centers, golf courses, marinas, medical centers, international hospitals, squares, central lakes, etc.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Lagi New City

Lagi New City

Residential
Location Phuoc Loc Ward, La Gi Town, Binh Thuan Province
Astral City

Astral City

Residential
Location Binh Duong Avenue, Binh Hoa Ward, Thuan A City, Binh Duong Province
Welltone Luxury Residence

Welltone Luxury Residence

Residential
Location Con Tan Lap Residential area, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province