Ky Co Gateway

Ky Co Gateway
Planning Residential
Location National Road 19B, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Scale 45.93 ha
Completed Updating
Total product 2,406 units
Total investment 3,000 billion VND
Planning Residential
Location National Road 19B, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Completed Updating
Total product 2,406 units
Scale 45.93 ha
Total investment 3,000 billion VND

Receiving incentives for the self-painted landscape of the waterfront, Ky Co Gateway welcomes visitors with the love song of the waves, a hug from the long sandy beach and the surprising harmony of modern infrastructure.

Appreciating the pristine beauty of Quy Nhon Bay, Ky Co Gateway is built to become the ideal place for every experience with a wide array of utilities, standard services for a perfect vacation.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Astral City

Astral City

Residential
Completed Updating
Progress Developing Projects
Location Binh Duong Avenue, Binh Hoa Ward, Thuan A City, Binh Duong Province
The Aston Luxury Residence

The Aston Luxury Residence

Residential
Completed Updating
Progress Developing Projects
Location Con Tan Lap Residential area, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
The Royal Boutique Hotel & Condo Danang

The Royal Boutique Hotel & Condo Danang

Residential
Completed Updating
Progress Developing Projects
Location Bach Dang Street, Residential Area 2/9, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City