Linh Tay Tower

Linh Tay Tower
Planning Residential Location D1, Tan Hai Minh Urban Area, Dao Linh Nhat, Linh Tay Ward, District Thu Duc, HCM City Scale 8.000m2
Completed Updating Total product 420 apartments Total investment 450 billion VND
Planning Residential Location D1, Tan Hai Minh Urban Area, Dao Linh Nhat, Linh Tay Ward, District Thu Duc, HCM City
Completed Updating Total product 420 apartments
Scale 8.000m2 Total investment 450 billion VND

Utilities: Multi-purpose sports facilities, chain of parks, swimming pools, 3 shopping malls

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Lagi New City

Lagi New City

Residential
Location Phuoc Loc Ward, La Gi Town, Binh Thuan Province
Astral City

Astral City

Residential
Location Binh Duong Avenue, Binh Hoa Ward, Thuan A City, Binh Duong Province
Welltone Luxury Residence

Welltone Luxury Residence

Residential
Location Con Tan Lap Residential area, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province