Nhon Hoi New City

Nhon Hoi New City
Planning Commercial Location Zone 4, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province Scale 34 ha
Completed Updating Total product 1,308 units Total investment 1,800 billion VND
Planning Commercial Location Zone 4, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Completed Updating Total product 1,308 units
Scale 34 ha Total investment 1,800 billion VND

The "heart" of Nhon Hoi New City, the project is located at the golden location on the Central Coast. With a proactive advantage, Nhon Hoi New City offers the most outstanding sea view of the future Quy Nhon city. The project also inherits the complete urban facilities of Nhon Hoi urban area and unique facilities from big names around like FLC Complex; Quy Nhon's largest sea square with adjacent commercial shopping, education, and healthcare system.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.