Takashi Ocean Suite Ky Co

Takashi Ocean Suite Ky Co
Planning Apartment, Villa, Hotel Location Zone 4, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province Scale 8,3 ha
Completed Updating Total product 04 Zone, 12 blocks Total investment 24.560 billion VND
Planning Apartment, Villa, Hotel Location Zone 4, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Completed Updating Total product 04 Zone, 12 blocks
Scale 8,3 ha Total investment 24.560 billion VND

Utilities: Schools, multi-purpose sport facilities, chain of parks, four-season swimming pools, water sport parks, high-end health care centers, etc.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Aria Da Nang

Aria Da Nang

Apartment, Villa, Hotel
Location Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City