Takashi Ocean Suite Ky Co

Takashi Ocean Suite Ky Co
Planning Residential
Location Zone 4, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Scale 8,3 ha
Completed Updating
Total product 04 Zone, 12 blocks
Total investment
Planning Residential
Location Zone 4, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Completed Updating
Total product 04 Zone, 12 blocks
Scale 8,3 ha
Total investment

Utilities: Schools, multi-purpose sport facilities, chain of parks, four-season swimming pools, water sport parks, high-end health care centers, etc.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Astral City

Astral City

Residential
Completed Updating
Progress Developing Projects
Location Binh Duong Avenue, Binh Hoa Ward, Thuan A City, Binh Duong Province
The Aston Luxury Residence

The Aston Luxury Residence

Residential
Completed Updating
Progress Developing Projects
Location Con Tan Lap Residential area, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
The Royal Boutique Hotel & Condo Danang

The Royal Boutique Hotel & Condo Danang

Residential
Completed Updating
Progress Developing Projects
Location Bach Dang Street, Residential Area 2/9, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City