The Goldview

The Goldview
Planning Residential Location 346 Ben Van Don, Ward 1, District 4, HCM City Scale 2.3 ha
Completed Updating Total product 1,905 apartments Total investment 3,000 billion VND
Planning Residential Location 346 Ben Van Don, Ward 1, District 4, HCM City
Completed Updating Total product 1,905 apartments
Scale 2.3 ha Total investment 3,000 billion VND

Utilities: Shopping malls, offices, sports complex, children playgrounds, hanging gardens, fountains, etc.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Lagi New City

Lagi New City

Residential
Location Phuoc Loc Ward, La Gi Town, Binh Thuan Province
Astral City

Astral City

Residential
Location Binh Duong Avenue, Binh Hoa Ward, Thuan A City, Binh Duong Province
Welltone Luxury Residence

Welltone Luxury Residence

Residential
Location Con Tan Lap Residential area, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province