The Parkhill City

The Parkhill City
Planning Residential
Location Vo Nguyen Giap Street, Phu Hai, Ward Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Scale 259,376 m2
Completed Updating
Total product Residential land: 129,070 m2 Low-rise: 119,643m2 Condominium: 9,427m2 Trees, utilities: 31,550m2 Other traffic infrastructures: 98,756m2
Total investment 1,370 billion VND
Planning Residential
Location Vo Nguyen Giap Street, Phu Hai, Ward Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Completed Updating
Total product Residential land: 129,070 m2 Low-rise: 119,643m2 Condominium: 9,427m2 Trees, utilities: 31,550m2 Other traffic infrastructures: 98,756m2
Scale 259,376 m2
Total investment 1,370 billion VND

Utilities: Shopping malls, green parks, children playgrounds, gyms and spa services.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Lagi New City

Lagi New City

Residential
Completed Updating
Progress Developing Projects
Location Phuoc Loc Ward, La Gi Town, Binh Thuan Province
Astral City

Astral City

Residential
Completed Updating
Progress Developing Projects
Location Binh Duong Avenue, Binh Hoa Ward, Thuan A City, Binh Duong Province
Takashi Ocean Suite Ky Co

Takashi Ocean Suite Ky Co

Residential
Completed Updating
Progress Developing Projects
Location Zone 4, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province