The Royal Boutique Hotel & Condo Danang

The Royal Boutique Hotel & Condo Danang
Planning Residential Location Bach Dang Street, Residential Area 2/9, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City Scale 3,125 m2
Completed Updating Total product 286 apartments, 125 hotel rooms and shopping malls Total investment 2.137 billion VND
Planning Residential Location Bach Dang Street, Residential Area 2/9, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Completed Updating Total product 286 apartments, 125 hotel rooms and shopping malls
Scale 3,125 m2 Total investment 2.137 billion VND

Experiencing the high-class life in a luxurious European architectural space, elevating your personal brand with The Royal Boutique Hotel & Condo, the high-class symbol on the Han River. With its retro, modern, and sophisticated touch, the project contributes a masterpiece of flawless architectural space, exalts pride and honor to the most upmarket experience right in the most livable city, Da Nang.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Lagi New City

Lagi New City

Residential
Location Phuoc Loc Ward, La Gi Town, Binh Thuan Province
Astral City

Astral City

Residential
Location Binh Duong Avenue, Binh Hoa Ward, Thuan A City, Binh Duong Province
Welltone Luxury Residence

Welltone Luxury Residence

Residential
Location Con Tan Lap Residential area, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province