Construction Manager

Construction Manager

Job description

1. Đại diện Chủ đầu tư Quản lý điều hành thi công công trình theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn được ban hành. Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chi phí đã được phê duyệt.
Hồ sơ hoàn thành công việc.
Hồ sơ chất lượng công trình.
2. Phối hợp với phòng, Phòng QLDA, QLTK, phòng PLDA, Ban ĐT, Bộ phận G&HĐ, Bộ phận QA/QC, để nắm bắt kịp thời các hồ sơ, tài liệu pháp lý, bản vẽ, triển khai thi công xây dựng, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán công trình và bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn được ban hành.
Hồ sơ chất lượng công trình.
Hồ sơ chất lượng nghiệm thu thanh quyết toán.
Hồ sơ hoàn thành bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng.
3. Tổ chức kiểm tra, xem xét các đề xuất của tất cả các đơn vị liên quan đến dự án, đề xuất phương án và tham mưu cho Trưởng phòng QLXD, Giám đốc QLXD.
Hồ sơ hoàn thành công việc.
4. Tham gia đề xuất các phương án, tối ưu hóa thiết kế, tiết kiệm và mang tính hiệu quả cao, tiết kiệm hóa công tác quản lý chi phí cho các dự án
Kiểm soát chi phí xây dựng của dự án đã được phê duyệt nhằm hạn chế phát sinh trong giai đoạn triển khai xây dựng
Hồ sơ hoàn thành công việc.
5. Phối hợp, cung cấp thông tin tất cả các Khối/Phòng/Ban Công ty.
6. Thực hiện các công việc do cấp trên chỉ đạo.
Thông tin cung cấp chính xác, kịp thời.

Requirement

Năng lực / kỹ năng
Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều hành chung dự án.
Khả năng quan sát, phán đoán và tổng hợp.
Kỹ năng quản lý rủi ro và quản lý sự thay đổi.
Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.
Trình độ học vấn/chuyên môn
Kỹ sư/ KTS chuyên ngành xây dựng.
Chứng chỉ hành nghề Quản lý Dự án Xây dựng (hạng 1);
Chứng chỉ giám sát TCXD &HT (Hạng 1);
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án XD và đấu thầu;
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng;
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệm thu, thanh toán, hoàn công;
Chứng chỉ giám đốc Quản lý dự án;
Chứng chỉ bồi dưỡng CHT công trình, ATLĐ – VSMT;
Số năm kinh nghiệm làm việc
Trên 15 năm
Giới tính/Độ tuổi/Ngoại hình/ Sức khỏe
Nam/ Trên 30/ Cao 1m65 trở lên, dễ nhìn/ Tốt
Trình độ ngoại ngữ / tin học/khác
Kỹ năng tiếng anh: đọc hiểu khá & giao tiếp căn bản;
Tin học: Microsoft Word, Excel, Project; AutoCAD; Etabs; SAP2000 khá,…
Các yêu cầu khác (nếu có)
Có hiểu biết cơ bản về ngành Bất động sản.
Category Full-time
Quantity 01 vị trí
Deadline 01.02.2021
Address Ho Chi Minh City

Hồ sơ dự tuyển gửi về

Số 89 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@danhkhoi.com.vn
Hotline: 1900 599 933