CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC)

Danh Khoi Group JSC

20,200

-300 (-1.46%)
24/09/2021 11:30

Mở cửa20,500

Cao nhất21,000

Thấp nhất20,000

KLGD232,341

Vốn hóa1,619.63

Dư mua47,065

Dư bán112,994

Cao 52T 27,300

Thấp 52T12,100

KLBQ 52T294,319

NN mua-

% NN sở hữu6.95

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,005

P/E10.22

F P/E9.13

BVPS11,319

P/B1.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập Đoàn Danh Khôi