CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC)

Danh Khoi Group JSC

14,400

-100 (-0.69%)
01/07/2022 14:59

Mở cửa14,900

Cao nhất14,900

Thấp nhất14,200

KLGD160,405

Vốn hóa1,269.92

Dư mua50,293

Dư bán241,100

Cao 52T 31,900

Thấp 52T14,300

KLBQ 52T458,118

NN mua-

% NN sở hữu4.97

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,644

P/E5.75

F P/E7.45

BVPS13,713

P/B1.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập Đoàn Danh Khôi