CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC)

Danh Khoi Group JSC

3,800

100 (+2.70%)
24/03/2023 14:59

Mở cửa3,700

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,700

KLGD721,933

Vốn hóa351.87

Dư mua884,497

Dư bán1,276,924

Cao 52T 24,300

Thấp 52T3,700

KLBQ 52T806,544

NN mua-

% NN sở hữu2.75

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*76

P/E48.68

F P/E1.63

BVPS14,687

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập Đoàn Danh Khôi