CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC)

Danh Khoi Group JSC

20,800

1,600 (+8.33%)
20/01/2022 14:59

Mở cửa19,200

Cao nhất21,100

Thấp nhất19,000

KLGD399,789

Vốn hóa1,751.12

Dư mua91,333

Dư bán20,497

Cao 52T 33,400

Thấp 52T15,800

KLBQ 52T422,413

NN mua-

% NN sở hữu5.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,005

P/E9.58

F P/E8.55

BVPS11,653

P/B1.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập Đoàn Danh Khôi