CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC)

Danh Khoi Group JSC

4,500

-500 (-10%)
25/11/2022 14:59

Mở cửa4,500

Cao nhất4,500

Thấp nhất4,500

KLGD78,146

Vốn hóa416.69

Dư mua

Dư bán7,657,404

Cao 52T 30,000

Thấp 52T4,500

KLBQ 52T349,914

NN mua-

% NN sở hữu4.70

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,644

P/E1.89

F P/E2.20

BVPS15,319

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập Đoàn Danh Khôi