Tin Nổi Bật

Tin Nổi Bật

Nhận diện thương hiệu tập đoàn Danh Khôi – biểu tượng đại diện thông điệp cho kỷ nguyên phát triển mới
20.01.2021

Nhận diện thương hiệu tập đoàn Danh Khôi – biểu tượng đại diện thông điệp cho kỷ nguyên phát triển mới

Vừa qua, Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới, công bố chi...

Tập đoàn Danh Khôi ra mắt nhận diện thương hiệu mới
20.01.2021

Tập đoàn Danh Khôi ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Ngày 5/01/2021, tập đoàn Danh Khôi đã đánh dấu bước chuyển mình sau 15 năm phát triển với sự kiện gi...

Tập đoàn Danh Khôi thu hút hơn 4.000 chuyên gia bán hàng đồng hành
28.12.2020

Tập đoàn Danh Khôi thu hút hơn 4.000 chuyên gia bán hàng đồng hành

Nổi lên qua hàng loạt các thương vụ M&A đình đám, Tập đoàn Danh Khôi sau gần 15 năm hình thành và ph...

Tập đoàn Danh Khôi ra mắt nhận diện thương hiệu mới
20.01.2021

Tập đoàn Danh Khôi ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Tập đoàn Danh Khôi thu hút hơn 4.000 chuyên gia bán hàng đồng hành
28.12.2020

Tập đoàn Danh Khôi thu hút hơn 4.000 chuyên gia bán hàng đồng hành