TIN NỔI BẬT

TIN NỔI BẬT
Lợi thế dòng bất động sản biển Tập đoàn Danh Khôi đang phát triển
19.10.2021

Lợi thế dòng bất động sản biển Tập đoàn Danh Khôi đang phát triển

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Tập đoàn Danh Khôi tập trung khai thác phân khúc bất động sản b...

Danh Khôi khởi động phân khu đất nền ven biển Nhơn Hội New City
10.10.2021

Danh Khôi khởi động phân khu đất nền ven biển Nhơn Hội New City

Tại lễ khởi động Khu Đô thị Nhơn Hội New City - Phân khu 2, 4, 9, Tập đoàn Danh Khôi chính thức mang...

Lễ khởi động Khu đô thị Nhơn Hội New City - Phân Khu 2-4-9
03.10.2021

Lễ khởi động Khu đô thị Nhơn Hội New City - Phân Khu 2-4-9

Với mục tiêu kiến tạo một khu đô thị văn minh, phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ nhằm p...

Danh Khôi khởi động phân khu đất nền ven biển Nhơn Hội New City
10.10.2021

Danh Khôi khởi động phân khu đất nền ven biển Nhơn Hội New City

Lễ khởi động Khu đô thị Nhơn Hội New City - Phân Khu 2-4-9
03.10.2021

Lễ khởi động Khu đô thị Nhơn Hội New City - Phân Khu 2-4-9