30.11.2020

Nguyễn Quốc Bảo

Nguyễn Quốc Bảo

Ông Nguyễn Quốc Bảo tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản. Ông đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các công ty như: Giám đốc điều hành Công ty Bất động sản Danh Khôi, TGĐ Công ty CPĐT Danh Khôi Sài Gòn, PTGĐ – Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, Thành viên HĐQT Công ty D&D Engineering & Construction.

  • Tin Khác