29.11.2020

Phát triển quỹ đất

Phát triển quỹ đất
Tập trung vào những tỉnh thành có quy hoạch tổng thể cân bằng, bền vững và hạ tầng giao thông đô thị.
Quỹ đất Danh Khôi phát triển có tiềm năng khai thác tốt, khả năng tối ưu hiệu quả kinh doanh ở mọi loại hình.
Năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm trong thủ tục pháp lý và sự nhạy bén thị trường giúp Tập đoàn thành công  trong các hoạt động M&A, nhanh chóng tạo quỹ đất.
  • Tin Khác