HIGHLIGHT NEWS

HIGHLIGHT NEWS

Tập đoàn Danh Khôi (NRC): Bức tranh tài chính 2024 đang dần khởi sắc
26.06.2024

Tập đoàn Danh Khôi (NRC): Bức tranh tài chính 2024 đang dần khởi sắc

Ngày 25/6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Tập đoàn Danh Khôi - HNX: NRC) đã tổ chức thành công ...

Tập đoàn Danh Khôi: Nỗ lực phục hồi bằng loạt động thái tích cực
28.05.2024

Tập đoàn Danh Khôi: Nỗ lực phục hồi bằng loạt động thái tích cực

Tập đoàn Danh Khôi củng cố nội lực, rút ngắn tiến trình phục hồi bằng loạt động thái tích cực; dự ki...

Thị trường bất động sản hồi phục: Cơ hội để các chủ đầu tư trở lại đường đua!
15.05.2024

Thị trường bất động sản hồi phục: Cơ hội để các chủ đầu tư trở lại đường đua!

Thị trường bất động sản hồi phục: Cơ hội để các chủ đầu tư trở lại đường đua!...

Tập đoàn Danh Khôi: Nỗ lực phục hồi bằng loạt động thái tích cực
28.05.2024

Tập đoàn Danh Khôi: Nỗ lực phục hồi bằng loạt động thái tích cực

Thị trường bất động sản hồi phục: Cơ hội để các chủ đầu tư trở lại đường đua!
15.05.2024

Thị trường bất động sản hồi phục: Cơ hội để các chủ đầu tư trở lại đường đua!