30.11.2020

Trần Hữu Hiệp

Trần Hữu Hiệp

Ông Trần Hữu Hiệp tốt nghiệp Cử nhân Kế toán – Tài chính và có kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực này tại các công ty như: Công ty Liên doanh Dược phẩm Sinpoong Deawoo, Công ty CP Kỹ nghệ lạnh, Công ty CP Đầu tư & Phát triển Nguyễn Kim, Công ty CP Docimexco trước khi gia nhập vào Ban điều hành tại Tập đoàn Danh Khôi.

  • Tin Khác