Aria Vung Tau Hotel & Resort

Aria Vung Tau Hotel & Resort
Planning Hospitality Location Road 3/2, Ward 10, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province. Scale 76,900 m2
Completed Updating Total product 1,190 condotels, 36 villas Total investment 3,000 billion VND
Planning Hospitality Location Road 3/2, Ward 10, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province.
Completed Updating Total product 1,190 condotels, 36 villas
Scale 76,900 m2 Total investment 3,000 billion VND

Vung Tau has a mild year-round climate and is a popular destination for sea travel in the Southeast. Since its inception, the Aria Vung Tau Hotel & Resort project has been shaping itself to be not only a high-end resort paradise but also being welcomed as the "second home" of Saigon residents when inheriting the position at the node of traffic key route connecting the two cities. With a beautiful long-lasting private beach with smart planning, methodical, respectful nature, Aria Vung Tau Hotel & Resorts creates a luxurious relaxing space with a green landscape and outstanding amenities.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.