Barya Citi

Barya Citi
Planning Residential Location 750 Cach Mang Thang 8, Long Toan Ward, Ba Ria City, Ba Ria - Vung Tau Province Scale 8,738 ha
Completed Updating Total product 407 Shophouses Total investment 660 billion VND
Planning Residential Location 750 Cach Mang Thang 8, Long Toan Ward, Ba Ria City, Ba Ria - Vung Tau Province
Completed Updating Total product 407 Shophouses
Scale 8,738 ha Total investment 660 billion VND

Utilities: Sport fields, children playgrounds, green parks, relaxation gardens, Gym chains, spa, beauty salons, shopping malls, etc.

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Lagi New City

Lagi New City

Residential
Location Phuoc Loc Ward, La Gi Town, Binh Thuan Province
Astral City

Astral City

Residential
Location Binh Duong Avenue, Binh Hoa Ward, Thuan A City, Binh Duong Province
Welltone Luxury Residence

Welltone Luxury Residence

Residential
Location Con Tan Lap Residential area, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province